تجهیزات ایمنی زرین توسط اینجانب فرهاد آهنگر بخشایش در سال 97 تاسیس گردیده است. ایمن زرین در زمینه های تجهیزات ایمنی فردی، تجهیزات ترافیکی، تجهیزات آتش نشانی، تجهیزات امداد و نجات آماده خدمت رسانی میباشد. تمامی سفارش ثبت شده بعد از اتمام ساعات اداری در همان روز رسیدگی می شود.